Vår  
logo.
fargepalett.
identitet.

For presse.

Kompani Kvam er digitalbyrået som lever for optimalt og godt design i en evig utviklende digital verden. 

En helhetlig og konsekvent bruk av logo, symbol, fonter og farger gir en tydelig avsender og
et profesjonelt inntrykk.

Logo

Hovedlogo

Logovariant liggende med symbol i farge brukes som hovelogo.

Der det er mer hensiktsmessig stående logo eller andre varianter brukes dette.

Andre varianter

Logo liggende med symbol i ulike varianter. Logo finnes i farger og svart. Den hvite logoen og varianten med farge og kvit tekst er uten bakgrunn og kan benyttes på mørke falter.

Fargepalett

Hovedfarge

Støttefarger